Cầu dao bảo vệ 3RV20214CA40

Hãng sản xuất: Siemens