Cầu dao bảo vệ 3RV20110FA40

Hãng sản xuất: Siemens