Nhà phân phối Raytek

Elec phân phối các sản phẩm của Raytek tại Việt nam:

 • Cảm biến Raytek CI Series Compact IR Sensors
 • Cảm biến CI Series Compact Infrared Sensors
 • Cảm biến Raytek CM Series Compact IR Sensors
 • Cảm biến CM Series Compact Infrared Sensors
 • Cảm biến Raytek MI3 Series Miniature Infrared Sensors
 • Cảm biến MI3 Series Miniature Infrared Sensors
 • Cảm biến Raytek GP Series Compact IR Sensors
 • Cảm biến GP Series Infrared Systems
 • Raytek Portable IR Thermometers
 • Raytek Fixed Infrared Sensors
 • Raytek Fixed IR Sensors
 • Raytek Fixed Infrared Sensors
 • Raytek Portable IR Thermometer Accessories
 • Raytek Portable Infrared Thermomters
 • Raytek Fixed IR Sensor Accessories

Nhiệt kế ST20XB ST25XB
Nhiệt kế ST20XB ST80XB
Nhiệt kế ST80XB-IS
Súng đo nhiệt RAYMT4U), MT6(RAYMT6U), ST18(RAYST18XBAP)
Súng đo nhiệt RAYST20XBAP, ST60(RAYST60XBAP)
ST80(RAYST80XBAP), MX2(RAYMX2TDC), MX4(RAYMX4PTDC)
Súng đo nhiệt 3ILTDL3U(RAY3ILTDL3U)
Súng đo nhiệt 3ILTCL3U(RAY3ILTCL3U), 3ILRSCU(RAY3ILRSCU)
Súng đo nhiệt 3ILRL3U(RAY3ILRL3U)
Súng đo nhiệt 3ILRSC/L2U(RAY3ILRSC/L2U), Súng đo nhiệt 3I1MSCU(RAY3I1MSCU)
Súng đo nhiệt 3I1ML3U(RAY3I1ML3U)
Súng đo nhiệt 3I1MSC/L2U(RAY3I1MSC/L2U), Súng đo nhiệt 3I2MSCU(RAY3I2MSCU)
Súng đo nhiệt 3I2ML3U(RAY3I2ML3U)
Súng đo nhiệt 3I2MSC/L2U(RAY3I2MSC/L2U), 3IP7DL3U(RAY3IP7DL3U
Súng đo nhiệt 3IG5SCU(RAY3IG5SCU)
B9HR3IF4SCU(RAY B9HR3IF4SCU)
RAYMI310LTS RAYMI320LTS RAYMI302LTS
RAYMI310LTF
Cảm biến RAYMI320G5S
Cảm biến RAYMI3COMM

Cảm biến RAYMI3MCOMM
Cảm biến RAYMI302LTSCB3
Cảm biến RAYMI310LTSCB3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *