Cầu dao bảo vệ 3RV20211GA10

Hãng sản xuất: Siemens