Cầu dao bảo vệ 3RV20210GA10

Hãng sản xuất: Siemens