Cầu dao bảo vệ 3RV20114AA15

Hãng sản xuất: Siemens