Cầu dao bảo vệ 3RV20111GA40

Hãng sản xuất: Siemens