Cầu dao bảo vệ 3RV20111BA25

Hãng sản xuất: Siemens