Cầu dao bảo vệ 3RV10110CA10

Hãng sản xuất: Siemens