Màn hình 2711P-T6C20A9

Thông số kỹ thuật Allen bradley 2711P-T6C20A9

PanelView Plus 6 – 600 Terminals with Extended Features

Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input
Power
Memory (MB)
Keypad Touch Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile
2711P-K6C5A9 2711P-T6C5A9 2711P-B6C5A9 5.7-in. Color ü ü ü AC 256 512
2711P-K6C5D9 2711P-T6C5D9 2711P-B6C5D9 ü ü ü DC 256 512
2711P-K6C20A9 2711P-T6C20A9 2711P-B6C20A9 ü ü ü ü AC 256 512
2711P-K6C20D9 2711P-T6C20D9 2711P-B6C20D9 ü ü ü ü DC 256 512

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *