Cầu dao bảo vệ 3RV27111HD10

Hãng sản xuất: Siemens