Cầu dao bảo vệ 3RV24214CA15

Hãng sản xuất: Siemens