Cầu dao bảo vệ 3RV24114AA15

Hãng sản xuất: Siemens