Cầu dao bảo vệ 3RV24111GA10

Hãng sản xuất: Siemens