Cầu dao bảo vệ 3RV24111CA10

Hãng sản xuất: Siemens