Cầu dao bảo vệ 3RV24110GA15

Hãng sản xuất: Siemens