Cầu dao bảo vệ 3RV24110EA10

Hãng sản xuất: Siemens