Cầu dao bảo vệ 3RV23214CC10

Hãng sản xuất: Siemens