Cầu dao bảo vệ 3RV23214BC20

Hãng sản xuất: Siemens