Cầu dao bảo vệ 3RV23111DC10

Hãng sản xuất: Siemens