Cầu dao bảo vệ 3RV23111AC20

Hãng sản xuất: Siemens