Cầu dao bảo vệ 3RV23110CC20

Hãng sản xuất: Siemens