Cầu dao bảo vệ 3RV23110HC10

Hãng sản xuất: Siemens