Cầu dao bảo vệ 3RV20111CA25

Hãng sản xuất: Siemens