Cầu dao bảo vệ 3RV10214CA10

Hãng sản xuất: Siemens