Cầu dao bảo vệ 3RV10210GA10

Hãng sản xuất: Siemens