Cầu dao bảo vệ 3RV27111BD10

Hãng sản xuất: Siemens