Cầu dao bảo vệ 3RV24214CA20

Hãng sản xuất: Siemens