Cầu dao bảo vệ 3RV24111GA20

Hãng sản xuất: Siemens