Cầu dao bảo vệ 3RV24111GA15

Hãng sản xuất: Siemens