Cầu dao bảo vệ 3RV21214BA10

Hãng sản xuất: Siemens