Cầu dao bảo vệ 3RV21110GA10

Hãng sản xuất: Siemens