Cầu dao bảo vệ 3RV21110EA10

Hãng sản xuất: Siemens