Cầu dao bảo vệ 3RV20214PA15

Hãng sản xuất: Siemens