Cầu dao bảo vệ 3RV20214PA10

Hãng sản xuất: Siemens