Nhà phân phối Coriant

đại lý coriant | coriant việt nam | card coriant | nhà cung cấp coriant
Coriant S42024-L5484-A2 2×STM-1
Coriant S42024-L5602-A1-10
Coriant S42024-L5583-A1 4×GE/T
Coriant S42024-L5451-A1 63×E1
Coriant S42024-L5585-A1 CC+STM-16/4/1
Coriant S42024-D5001-A100 EI2-42
Coriant S42024-L5165-A3 FAN UNIT
Coriant S42024-L5351-A1
Coriant S42024-L5608-A1
Coriant S42024-L5210-D100 IFS2G5
Coriant S42024-L5218-A100 LSU_75R
Coriant S42024-D3509-C102 M155
Coriant S42024-L5347-A1 N/A
Coriant S42024-D3511-B102 OI155
Coriant S42024-D3512-A102 OI622
Coriant S42024-L5665-A1 PSU
Coriant S42024-L5448-A1 PWR
Coriant S42024-L5477-A1
Coriant S42024-L5623-A1
Coriant S42024-L5349-A1
Coriant S42024-L5704-A100
Coriant S42024-L5223-A100 SCOH
Coriant S42024-L5223-B200
Coriant S42024-L5223-A200
Coriant S42024-L5223-B100
Coriant S42024-L5223-C200
Coriant S42024-L5230-A100 SF10G
Coriant S42024-L5219-A100 SF160G
Coriant S42024-L5458-A1 ST-CLK
Coriant S42024-L5464-A1 1×STM-4
Coriant S42024-L5472-A2 1×GE/T
Coriant S42024-L5449-A1 SC
Coriant S42024-L5700-A100
Coriant S42024-L5294-A1
Coriant S42024-L5318-A1
Coriant S42024-L5408-A1
Coriant S42024-L5507-A1
Coriant S42024-L5507-B1
Coriant S42024-L5470-A1 CC+1×STM-16/4
Coriant S42024-L5463-A1 3×E3/DS3 IO
Coriant N/A CC-CH
Coriant S42024-D5096-A200
Coriant S42025-D5062-A100 E100-4
Coriant S42024-L5510-B1 126×E1
Coriant S42024-L5534-B100 8×GE/T
Coriant S42024-L5520-A1 8×STM-16
Coriant S42024-L5589-A1
Coriant N/A 16×STM-4/1M
Coriant S42024-L5588-B1
Coriant S42024-L5588-A1
Coriant S42024-L5620-A1 2×OTU-2
Coriant S42024-L5533-B1 1×10GE+10×GE/L2

One thought on “Nhà phân phối Coriant

 1. Joe says:

  Good day!

  Omni Telecom Network is requesting a quote for the following items:

  S42024-L5507-B1 Qty: 3pcs
  S42024-L5589-B1 Qty: 3pcs

  If you have this available, please advise the following:

  – Best price per unit

  – Total Qty you have available

  – Condition of unit

  – Units tested or not?

  – Lead-time

  Thank you and look forward to your reply.

  Best Regards,
  Joe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888