Nhà phân phối BD Sensors

Chúng tôi phân phối các sản phẩm của BD tại Việt Nam:

  • PRESSURE TRANSMITTER
  • DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
  • DIGITAL GAUGES
  • ELECTRONIC PRESSURE SWITCHES
  • SPECIAL VERSIONS
  • ACCESSORIES
  • PIEZOELECTRIC
  • PRESSURE SENSORS
  • ENGINEERING
  • CUSTOMIZED

Cảm biến BD DMP 343
Cảm biến BD DMP 331
Cảm biến BD DMP 333
Cảm biến BD DMP 334
Cảm biến BD DMP 335
Cảm biến BD DMP 304
Cảm biến BD DMP 339
Cảm biến BD DMP 331i
Cảm biến BD DMP 333i
Cảm biến BD DMK 331
Cảm biến BD DMK 351
Cảm biến BD DMK 457
Cảm biến BD DMK 458
Cảm biến BD DMK 331P
Cảm biến BD DMK 351P
Cảm biến BD DMD 331
Cảm biến BD DMD 341
Cảm biến BD DMD 831
Cảm biến BD LMP 305
Cảm biến BD LMP 307
Cảm biến BD LMP 308
Cảm biến BD LMP 808
Cảm biến BD LMK 306
Cảm biến BD LMK 307
Cảm biến BD LMK 358
Cảm biến BD LMK 382
Cảm biến BD LMK 387
Cảm biến BD LMK 807
Cảm biến BD LMK 809
Cảm biến BD LMK 858
Cảm biến BD Sensors DMP331P
Cảm biến BD Sensors DMP339
Cảm biến BD Sensors DMP335
Cảm biến BD Sensors 26.600G
Cảm biến BD Sensors 18.601G
Cảm biến BD Sensors 30.600G
Cảm biến BD Sensors DPS200
Cảm biến BD Sensors DPS300
Cảm biến BD Sensors DMD831
Cảm biến BD Sensors DMD341
Cảm biến BD Sensors DMD331
Cảm biến BD Sensors LMP308i
Cảm biến BD Sensors LMK458H
Cảm biến BD Sensors LMK382H
Cảm biến BD Sensors LMK458
Cảm biến BD Sensors LMK807
Cảm biến BD Sensors LMK351
Cảm biến BD Sensors LMK331
Cảm biến BD Sensors LMP331
Cảm biến BD Sensors DS230
Cảm biến BD Sensors DS217
Cảm biến BD Sensors DS201
Cảm biến BD Sensors DS200
Cảm biến BD Sensors DS400
Cảm biến BD Sensors DS401
Cảm biến BD Sensors CIT200
Cảm biến BD Sensors CIT250
Cảm biến BD Sensors CIT300
Cảm biến BD Sensors CIT600
Cảm biến BD Sensors PA430
Cảm biến BD Sensors PA440

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888