Rơ le tín hiệu DZJ-204 220VAC

Đại lý REXROTH AZPF-1X-011RCB20MB
Đại lý CIRCUTOR WG-70/5133817002
Đại lý HARTING 09330162601
Đại lý WANDFLUH WDPFA06-ACB-S-10-G24#1
Đại lý LAND U2 300-1100C-V
Đại lý SMC AFM40-F04D 1.0MPA
Máy biến áp NKB-100, 100VA 380/36VAC kích thước 55x65x80
Máy biến dòng điện CWR2-12/2613
Modul CPU 9ERS485, UR 9EH-Rơ le G60
Module CPU rơ le G60 UR9EH
Module CPU rơ le T60 (Model: UR9EH)
Module rơ le bảo vệ UR 8LH (Model: UR 8LH)
Cục lọc axit Part no 8018013
Kính phản quang thiết bị phân tích nồng độ bụi DHT-R52PN 1040169SN 12208421 / SICK
Cáp nối Part No: 92H0006
Bộ điều chỉnh lưu lượng Part No: 94F0025ABB
Cell của bộ phân tích SO2 769143/ABB
Cell thiết bị phân tích O2 P/N: Sensor Magnos 206 unkalibrief / 769202
Màng bơm Part No: 8018551/ABB
Phần tử lọc Part No: 25-64-50K / Headline Filter
Bộ tách ẩm DIF-BN50 / Headline Filter
Phần tử lọc P/N 8329599 thay thế cho Part No: 801717
Van điều chỉnh áp suất 44-3214H283/ Tescom 200
Bộ điều khiển vị trí MP16424-SL/M0
Module rơ le bảo vệ T60: CT/VT 8N (Model: UR 8NH)
Rơ le giám sát mạch cắt TSG 912 X22 L22
Rơ le thời gian W-2F (1.5AMP MAX 220-240V)
Rơ le trung gian JD194-BS41
Rơ le 3 pha DPC01DM48
Rơ le điện áp DY-32/60C, 15-30V
Rơ le điện áp EMD-FL-3V-400 220VDC
Rơ le giám sát pha RM4TG20, L1L2L3 220-440V
Rơ le JZ-7Y-220, 220VDC
Rơ le thời gian 3RP1512-1AP30
Rơ le thời gian JT3-22/5, 220VDC
Rơ le thời gian JT3A-31/5 220VDC
Rơ le thời gian RE7RB13MW 0.05s-10min, (Us) A1 A2
Sứ cao áp 72kV, phi 110xL310mm
Sứ cao áp phi 81xL230mm, (16 rãnh)
Sứ đỡ cách điện trong hộp chổi than chất liệu composite, điện áp 12kV; dài 150, 4 rãnh, rỗng giữa.
Sứ xuyên cách điện trong hộp chổi than vật liệu composite, điện áp 12kV; dài 120mm, đặc.
Tụ điện 2,5 microfara 450VAC
Tụ điện 25 microfara 450VAC
Tụ điện 3,5 microfara 450VAC
Tụ điện 30 microfara 450VAC
Tụ điện 45 microfara 450VAC
Tụ điện 5 microfara 450VAC
Tụ điện Comar CME-AS 400 – 330 (400mF; 330V; 50Hz)
Tụ điện ESC40H-500060A 370/400VAC
Tụ điện WME RS 60 microfara cộng trử 5% 370/440VAC
Tụ FANCON 1765710000 (Italy) 10000µF; 350VDC; -40 ÷85˚C
Đại lý HAFFMANS 113.277
Đại lý HYDAC VD5LE.0/-L24
Đại lý EMG KLW360.012
Đại lý HYDAC 0660R010BN4HC
Đại lý VOGEL 24-2581-2652 G3/4 4-40 1/MIN
Rơ le tín hiệu DZJ-204 220VAC
Rơ le tín hiệu DZY-204 220VDC
Rơ le trung gian DLS-42F/3 220VDC
Rơ le trung gian DZ51/220 cuộn hút 220VDC
Rơ le trung gian MIDTEX 220 VDC
Rơ le trung gian MY4N, 5A, 220VAC
Rơ le trung gian RXMA1 RK211071TH, 220V (1C)
Rơ le trung gian RXMA1 RK211074TH, 220V (1C)
Rơ le trung gian SJKJ DLS-34A VDC
Rơ le trung gian RXMD1 1MRK001 603TH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *