Đại lý PLC Omron

Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D

Product
name
Specifications External
power
supply
(24
VDC)
(A)
Current
consump-
tion (A)
Model
Power
Supply
In-
puts
Out-
puts
Output
type
Program
capacity
Data
memory
capacity
5 V 24 V
E[][]-type
CPU Units with
10 I/O Points
2064_lu_5_1
100 to
240
VAC
6 4 Relay 2K steps 2K words 0.08 0.04 Bộ lập trình CP1E-E10DR-A
Transistor
(sinking)
0.11 Bộ lập trình CP1E-E10DT-A
Transistor
(sourcing)
0.11 Bộ lập trình CP1E-E10DT1-A
24 VDC Relay 0.08 0.04 Bộ lập trình CP1E-E10DR-D
Transistor
(sinking)
0.11 Bộ lập trình CP1E-E10DT-D
Transistor
(sourcing)
0.11 Bộ lập trình CP1E-E10DT1-D
E[][]-type
CPU Units with
14 I/O Points
2064_lu_5_2
100 to
240
VAC
8 6 Relay 2K steps 2K words 0.16 0.07 Bộ lập trình CP1E-E14DR-A
E[][]-type
CPU Units with
20 I/O Points
2064_lu_5_3
100 to
240
VAC
12 8 Relay 2K steps 2K words 0.17 0.08 Bộ lập trình CP1E-E20DR-A
E[][]-type
CPU Units with
30 I/O Points
2064_lu_5_4
100 to
240
VAC
18 12 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.07 Bộ lập trình CP1E-E30DR-A
E[][]-type
CPU Units with
40 I/O Points
2064_lu_5_5
100 to
240
VAC
24 16 Relay 2K steps 2K words 0.30 0.17 0.09 Bộ lập trình CP1E-E40DR-A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888