Allen bradley 1746-IO8, Allen bradley 1746-IO12

Allen bradley 1746 Digital I/O Combination Modules

Thông số kỹ thuật mô đun 1746 Digital I/O:

Cat. No. Inputs Outputs Backplane Current Load Applications
Operating Voltage Signal Delay, Max. Off-State Current, Max. Number of Inputs Operating Voltage/
Type
Continuous Current per Output, Max .⋆ Number of Outputs
1746-IO4 85…132V AC on = 35 ms
off = 45 ms
2 mA 2 5…265V AC
5…125V DC
N.O. relay contact
1.5 A at 120V AC
1.2 A at 24V DC
2 30 mA at 5V DC
25 mA at 24V DC
Combination 120V AC inputs and relay contact outputs
1746-IO8 4 4 60 mA at 5V DC
45 mA at 24V DC
1746-IO12 6 6 90 mA at 5V DC
70 mA at 24V DC
1746-IO12DC 10…30V DC on = 8 ms
off = 8 ms
1 mA 6 6 80 mA at 5V DC
60 mA at 24V DC
Combination 24V DC inputs and relay contact outputs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888