Đại lý rơ le CMC

Điện áp AC – Rơ le MOH 10E/230V AC

Mã hiệu E-nummer Thông số kỹ thuật
MOH-10E 24 VAC E 32 901 01 skruv, 4sl, 0br, 24 VAC manöverspänning (MOH10ED)
MOH-10E 230 VAC E 32 901 04 skruv, 4sl, 0br, 230 VAC manöverspänning (MOH10EG)
MOH-10E 400 VAC E 32 901 06 skruv, 4sl, 0br, 400 VAC manöverspänning (MOH10EH)
MOH-01E 24 VAC E 32 901 11 skruv, 3sl, 1br, 24 VAC manöverspänning (MOH01ED)
MOH-01E 230 VAC E 32 901 14 skruv, 4sl, 1br, 230 VAC manöverspänning (MOH01EG)
MOH-01E 400 VAC E 32 901 16 skruv, 4sl, 1br, 400 VAC manöverspänning (MOH01EH)
MOHF-10E 24 VAC E 32 901 21 flatstift, 4sl, 0br, 24 VAC manöverspänning (MOHF10ED)
MOHF-10E 230 VAC E 32 901 24 flatstift, 4sl, 0br, 230 VAC manöverspänning (MOHF10EG)
MOHF-10E 400 VAC flatstift, 4sl, 0br, 400 VAC manöverspänning (MOHF10EH)
MOHF-01E 24 VAC flatstift, 3sl, 1br, 24 VAC manöverspänning (MOHF01ED)
MOHF-01E 230 VAC E 32 901 34 flatstift, 3sl, 1br, 230 VAC manöverspänning (MOHF01EG)
MOH 10E/230VAC HASV400598P37 flatstift, 3sl, 1br, 400 VAC manöverspänning (MOHF01EH)

Điện áp DC

Mã hiệu E-nummer Thông số kỹ thuật
MOG-10E 24 VDC E 32 901 41 skruv, 4sl, 0br, 24 VDC manöverspänning (MOG10ED)
MOG-10E 230 VDC skruv, 4sl, 0br, 230 VDC manöverspänning (MOG10EG)
MOG-10E 400 VDC skruv, 4sl, 0br, 400 VDC manöverspänning (MOG10EH)
MOG-01E 24 VDC E 32 901 51 skruv, 3sl, 1br, 24 VDC manöverspänning (MOG01ED)
MOG-01E 230 VDC skruv, 4sl, 1br, 230 VDC manöverspänning (MOG01EG)
MOG-01E 400 VDC skruv, 4sl, 1br, 400 VDC manöverspänning (MOG01EH)
MOGF-10E 24 VDC flatstift, 4sl, 0br, 24 VDC manöverspänning (MOGF10ED)
MOGF-10E 230 VDC flatstift, 4sl, 0br, 230 VDC manöverspänning (MOGF10EG)
MOGF-10E 400 VDC flatstift, 4sl, 0br, 400 VDC manöverspänning (MOGF10EH)
MOGF-01E 24 VDC flatstift, 3sl, 1br, 24 VDC manöverspänning (MOGF01ED)
MOGF-01E 230 VDC flatstift, 3sl, 1br, 230 VDC manöverspänning (MOGF01EG)
MOGF-01E 400 VDC flatstift, 3sl, 1br, 400 VDC manöverspänning (MOGF01EH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888