Cảm biến TS 828 PT100

Digital Indicator DI-10W
Temperature Controller TZ4SP
Pressure Indicator Series 3000MR
Addressable Digital Thermo Controller CS-T02
Counter timer GE6-P62
Inventer SV075-IG5A-2
Pulse timer TM 6in 4 pin
Transformer WY22-200AF
Thermo sensor TS 828 PT 100
Pulse valve TH-5820
Solenoid Enclosure TS-06N-04
Fire Damper HM-220VHF3 ( M.F.D )
Motor 3phase 220V, 60HZ, 2P,7.5 kW
Báo mức FTL51-AGR2DB4G7A, FTL51-LBE2DB4F5A, FTL51-ABE2DB4F5A, FTL51-KBE2DB4F5C, FTL51-KBE2DB4F5P
Báo mức FTL50H-AEE2AD2G6C, FTL50H-ATC2AD2G6C, FTL51-ABM2BB4G7A, FTL51-AGW2DB4G4S, FTL51-AGE2DB7G4A
Báo mức FTL50-AGQ5IA2G4A, FTL50-AGQ5IA2D3A, FTL51-AGN2BB4E5A, FTL51-AGN2CB4E5A, FTL51-AGN2BBAE5A
Báo mức FMP51-B4EAABADA4GDJ, FMP51-IAGACAAAA4GGJ, FMP51-IBKABAALA4CQM, FMP51-ICLAABAMA4CQJ
Báo mức FTM50-ABS2A4A12AA, FTM50-ABT2A4A12AA, FTM50-AGJ5A4A12AJ, FTM50-AGJAA4A12AK, FTM21-AG245A
Báo mức FMP51-FBEAAIAAB3WQJ, FMP51-FDGACDABB3AQJ, FMP51-NAKABCACB3GGJ, FMP51-NBLAAMADA4CQJ
Báo mức FTM50-AGJ2A4A73AC, FTM50-AGJ2A4A52AA, FTM50-AGJ2A4A14AA, FTM50-AGJ2A4A73AA, FTM20-GG25A
Báo mức FTL51-KBE2DB4F5A, FTL51-AGE2DB7G4A, FTL51-AGR2LB4G5A, FTL51-AGR2KB4F5A, FTL51-AGR2RB4F5A
Báo mức FMB52-AA21RA1FGB35GGJB3A, FMB52-BA21RA1FGB35GGJB3A, FMB52-AA21JA1FGB35GGJB3A, FTE30-AAF1
Báo mức FMU40-ANB3A2, FMU40-ARD3A2, FMU40-GRG1A3, FMU44-UKB2D42A, FMU44-AKB2D42A, FMU44-UTB2D42A
Báo mức FMU40-NNB1D4, FMU40-NNB2A4, FMU40-NNB1G4, FMU41-ANB2A2, FMU41-ARD2A2, FMU41-ARF2A2
Báo mức FMU43-5SH2A4, FMU43-2PH2A4, FMU43-2KH2A4, FMU43-2MH2A4, FMU43-2SD2A4, FMU43-2SF2A4
SK613 SEAL KIT 1AR60/2CFR30 B SEAL KIT 1AR60/2CFR30 B
SK613V SEAL KIT 1AR60 (VITON) SEAL KIT 1AR60 (VITON)
SK614 SEAL KIT 1CLLR100 SEAL KIT 1CLLR100
SK615 SEAL KIT 1DDRC35 SEAL KIT 1DDRC35
SK617V SEAL KIT 1VRC250 SEAL KIT 1VRC250
SK618 SEAL KIT 1PA60/1PS60 SEAL KIT 1PA60/1PS60
SK618V SEAL KIT 1PA60/1PS60 SEAL KIT 1PA60/1PS60
SK632 SEAL KIT 1PAA60 SEAL KIT 1PAA60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *