Bộ lọc Lado Filter 20308-000

13650-56B00-000 SENSOR, IAT
18133-61A01-000 FILTER, GAS
18590-80C40-000 SENSOR, MAP
33834-99E00-000 PROTECTOR, HOSE
37820-99E01-000 SWITCH, OIL PRESSURE
09168-12016-000 GASKET
09355-35754-601 HOSE
09355-35754-601 HOSE
17812-90J00-000 CLIP
09403-20308-000 CLIP
01550-06167-000 BOLT
09403-17304-000 CLAMP
03542-06129-000 SCREW
34830-92E10-000 SENSOR, CYLINDER TEMP
34830-92E30-000 SENSOR, CYLINDER TEMP
02142-06127-000 SCREW
34200-93J11-000 TACHOMETER, WITH MONITOR
34200-99E01-000 TACHOMETER, WITH MONITOR
34200-93J00-000 TACHOMETER, WITH MONITOR
09471-12179-000 BULB
09471B12077N000 BULB
34830-87J10-000 SENSOR, EXHAUST TEMP
09280-09005-000 O RING (D:1.9,ID:8.6)
34830-87J20-000 SENSOR, EXHAUST TEMP
01550-06127-000 BOLT
29404-93J10-000 CLAMP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *