Biến tần 25B-D4P0N114

Biến tần 25B-D2P3N114 PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive
Biến tần 6SL3120-2TE13-0AA4
Electric two-way valve VC6013AK1000T
Van điện VC6013AP1000
Van 3 ngả VC6013MJ6000T
Van 3 ngả VC6013MP6000
Thermostat T6373A1207
Thermostat T6382A1005
Cảm biến RS200F
Honeywell MC210
Mô đun 1769-IQ16 CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I Module
Mô đun 1769-OB16 CompactLogix 16 Pt 24VDC D/O Module
Màn hình 2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL
Bộ chuyển mạng 1783-MMS10B Stratix 5800 Managed Switch
Honeywell DT200-M01
Honeywell DT200-S04
Honeywell HT3C21
Honeywell HT3C31
YASKAWA SJME-08AMB41
Driver động cơ SJDE-08ANA
Động cơ 1FK7042-2AF71-1QA0
OMRON R88A-MCW151-DRT-E
Động cơ MCS 09H41-RS0B0-B14N-ST5S00N-R0SU 300V-1.6KW-3.4A
Động cơ ECMA-C20807RS 110VAC-5.1A
Driver động cơ DELTA ASD-B2-0721-B
Driver động cơ ASD-A2-2043-M
Động cơ MSK040C-0450-NN-M1-UP0-NNNN
Driver động cơ HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-FW
Bộ lập trình 1769-L24ER-QB1B CompactLogix 750KB DI/O Controller
Bộ lọc SH920-300 (440V-300A) Sunhenry
Kháng đầu ra OCL/132KW/400V Sunhenry
Card R-Ib Il 24 DI32/Hd-Pac R911170753-GB1
Bộ điều khiển Pub6438Sr
Bộ điều khiển EC7850A1122
Cảm biến IGA2005-ABOA
CÔNG TẮC TIẾP XÚC IFM IGA2005-ABOA
SUNHANRY SH920-420
Van ZZYP-16K DN20 – PN16 0.7 – 0.9 Mpa WCB
Van ZZYP-16K DN20 – PN16 0.7 – 0.9 Mpa INOX
Bộ lập trình 1769-L24ER-QB1B
Đại lý LV516303
Đại lý LV525303
Khởi động từ LC1D50AM7C
Khởi động từ LC1D80M7C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *