Allen bradley 2094-BM02-M

Thông số kỹ thuật 2094-BM02-M:

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 AM Power Module (460V) Specifications
AM Power Modules 2094-BMP5-M
(2094-BC01-MP5-M)
2094-BM01-M
(2094-BC01-M01-M)
2094-BM02-M
(2094-BC02-M02-M)
Continuous Output Current (rms) 2.8 A 6.1 A 10.3 A
Continuous Output Current (0-peak) 4.0 A 8.6 A 14.6 A
Peak Output Current (rms) 7.0 A 15.3 A 25.8 A
Peak Output Current (0-peak) 9.9 A 21.6 A 36.4 A
Maximum Seconds at Peak
Continuous Power Output (nominal) 1.8 kW 3.9 kW 6.6 kW
Module Size Specifications
Height (mm) 290 290 290
Width AM (mm) 70 70 70
Depth (mm) 290 290 290

đại lý 2094-BM02-M, nhà phân phối 2094-BM02-M, rockwell 2094-BM02-M, đại lý allen bradley 2094-BM02-M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888