Cầu dao bảo vệ 3RV23110AC10

Hãng sản xuất: Siemens