Đại lý còi báo Allen bradley

Đại lý còi báo Allen bradley Catalog Number Description 855HM-GMD30D 855HM Metal Horn, Gray Housing Color, M20x1.5mm Conduit Entry, 10-30V DC, 119db Output, No Light 855HM-GMA10D 855HM Metal Horn, Gray Housing Color, M20x1.5mm Conduit Entry, 120V AC 50/60Hz, 119db Output, No Light 855HM-GMA20D 855HM Metal Horn, Gray Housing Color, M20x1.5mm Conduit Entry, 240V AC 50/60Hz, […]

Cảm biến Turck

Cảm biến Turck đại lý turck | nhà phân phối turck | cảm biến turck | cảm biến lưu lượng turck Cảm biến BI10-G30-AZ3X Cảm biến BI10-G30-AZ3X 8M Cảm biến BI10-G30-AZ3X/S90 Cảm biến BI10-G30-AZ3X/S90 8M Cảm biến BI10-G30K-AN6X Cảm biến BI10-G30K-AN6X 6M Cảm biến BI10-G30K-AP6X Cảm biến BI10-G30K-AP6X 3M Cảm biến BI10-G30K-AP6X 5M Cảm biến […]

Đại lý 1769-OBI6

Đại lý 1769-OBI6 Allen bradley 1769-HSC Allen bradley 1769-OBI6 Allen bradley 1769-IF4I Allen bradley 1769-OF4CI Allen bradley 1769-IA16 Allen bradley 1769-OBI6 Allen bradley 1769-OA16 Allen bradley 1769-ECR Allen bradley 1769-PA2 Allen bradley 1769-ECL Allen bradley 1769-L45 Allen bradley 1769-ENBT Allen bradley 1769-CRR1 Allen bradley 1769-IR6 rockwell 1769-OBI6 | nhà phân phối 1769-OBI6 | đại lý […]

Bộ lập trình PLC 1768-L43S

Bộ lập trình PLC 1768-L43S Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L43S đại lý 1768-L45S | nhà phân phối 1768-L45S | rockwell 1768-L45S | allen bradley 1768-L45S Characteristic Allen bradley 1768-L43S Allen bradley 1768-L45S User Memory 2 MB standard 0.5 MB safety 3 MB standard 1 MB safety CompactFlash card • 1784-CF64 • 1784-CF128 • […]

Pin PLC Rockwell

Pin PLC Rockwell đại lý plc rockwell | đại lý pin plc allen bradley | pin cho plc rockwell Catalog Series Description Pin MSDS Bộ lập trình 1756-L55M12 A ControlLogix Controller 750Kb Memory Pin 1756-BATM or 1756-BATA or 1756-BA1 Lithium Battery Module MSDS 1756 BATM Lithium Battery MSDS 1756 BATA Lithium Battery MSDS 1756 BA1 […]

Đại lý 1783-BMS12T4E2CGL

Đại lý 1783-BMS12T4E2CGL Thông số kỹ thuật Allen bradley 1783-BMS12T4E2CGL Product Selection ArmorStratix 5700 Switches Cat. No. Total Ports M12 D-code Ports Combo Ports Power Over EtherNet Ports Software Configuration CIP Sync NAT 1783-ZMS8TA 8 8 Fast Ethernet — — Full No No 1783-ZMS16TA 16 16 Fast Ethernet — — Full No No 1783-ZMS24TA 24 […]

Đại lý 2098-DSD-HV220-DN

Đại lý 2098-DSD-HV220-DN Đại lý 2098-DSD-150X, 2098-DSD-150X-DN Đại lý 2098-DSD-HV030, 2098-DSD-HV030-DN Đại lý 2098-DSD-HV030-SE, 2098-DSD-HV030X Đại lý 2098-DSD-HV030X-DN, 2098-DSD-HV050 Đại lý 2098-DSD-HV050-DN Đại lý 2098-DSD-HV050-SE Đại lý 2098-DSD-HV050X Đại lý 2098-DSD-HV050X-DN Đại lý 2098-DSD-HV100, 2098-DSD-HV100-DN Đại lý 2098-DSD-HV100-SE, 2098-DSD-HV100X Đại lý 2098-DSD-HV100X-DN, 2098-DSD-HV150 Đại lý 2098-DSD-HV150-DN Đại lý 2098-DSD-HV150-SE Đại lý 2098-DSD-HV150X Đại lý 2098-DSD-HV150X-DN […]

Sơn cách điện 9130

Sơn cách điện 9130 Công tắc lựa chọn chế độ LW39A-16B202/2 Công tắc xoay 2 vị trí Model: XB7ND25, Ø22 Switch (Sinpac) 472101611UB1 – CV 16A-115V-50/60HZ-5S DUTY S0541 Switch (Sinpac) 472102511UB1 – CV 25A 115V 50/60Hz – 10S DUTY S0645 Công tắc ZB2-BE102C, 400V,3A Cầu chì ống RN3-12/75 Cầu chì ống (Cao áp) RN4 20KV/3000MVA […]