Tag Archives: • 1784-CF128

Allen bradley 1769-L32E

Allen bradley 1769-L32E Thông số kỹ thuật bộ lập trình PLC 1769-L32E: Characteristic 1769-L31 1769-L32C 1769-L32E 1769-L35CR 1769-L35E User Memory 512 kB 750 kB 750 kB 1.5 MB 1.5 MB CompactFlash card • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 Communication Ports 2 RS-232 ports (isolated DF1 or […]