Khởi động mềm 3RK1301-1HB00-1AA2

Hãng sản xuất: Siemens