Khởi động mềm 3RK1301-1GB00-1AA2

Hãng sản xuất: Siemens